English version

กระเช้าไฟฟ้า

กระเช้าไฟฟ้า เป็นอุปกรร์สำหรับคนทำงาน 1 คนขึ้นไป ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เพื่อควบคุมขึ้น และลงด้วยสลิง ตัวกระเช้าจะห้อยลงมาจากหลังคาของโครงสร้าง เป็นระบบโมดูลาร์ที่มั่งคง แข็งแรง  และเชื่อถือได้ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสำหรับงานบำรุงรักษาโครงสร้าง

คำอธิบาย

คำอธิบาย:

 • กระเช้าไฟฟ้าเป็นที่รู้จักกันในชื่อ: ตะกร้าแบบแขวน หรือ นั่งร้านสวิง
 • กระเช้าไฟฟ้าประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
 1. ตะกร้า
 2. คานบนชั้นดาดฟ้า
 3. มอเตอร์ หรือรอกไฟฟ้า (รอก + กล่องควบคุมกลาง CCB)
 • รอกได้รับการรับรอง CE รอกแบบหนึ่งเฟส (230 โวลต์) สามารถเข้าถึงได้สูงถึง 100 เมตร และรอก 3 เฟส (380 โวลต์) สามารถเข้าถึงได้ถึง 350 เมตรหรือมากกว่า
 • ได้รับการรับรองมาตราฐานจากยุโรป: EN1808
 • ความยาวสูงสุดของตะกร้า 15 ม. เมื่อใช้งานตัวอุ้มตะกร้าส่วนปลายสุด และสูงสุด 19 ม. หากใช้ตัวอุ้มตะกร้าส่วนกลาง ความกว้างของตะกร้าอยู่ที่ 0.70 ม.
 • ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของตะกร้าคือ 100 กก./ตร.ม.
 • สามารถสร้างตะกร้าแบบเข้ามุมและมุมได้90˚ (เช่น การใช้กับงานปล่องไฟ)
 • การติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า จะใช้เพียงผู้เชี่ยวชาญของคอฟฟราลในการติดตั้งเท่านั้น!

 

การบริการของเรา:

 • ให้เช่าเท่านั้น – พร้อมการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญของคอฟฟราล
 • ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง – ลูกค้าสามารถเลือกได้
 • การขนส่ง – เราสามารถขนส่งอุปกรณ์ไปยังหน้าไซต์งานของคุณได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

CE compliance

EN1808

Material

Lightweight aluminum component for the modular suspended platform with galvanized wheel support.
Aluminum roof beams.

สอบถาม

สมัครรับข่าวสาร Coffral

ข่าวสาร Coffral, โครงการ, เคล็ดลับดีๆจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึง ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

สมัครรับข่าวสาร Coffral

ข่าวสาร Coffral, โครงการ, เคล็ดลับดีๆจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึง ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ