English version

โปรเจ็คสำคัญของคอฟฟราลประเทศไทย

สถานฑูตเนเธอร์แลนด์

ช่วงเวลา

2018

สถานที่ตั้ง

กรุงเทพ

ประเภทสินค้า

การเข้าถึง/ทำงาน พื้นที่สูง

ทางเลือกในการก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง

รายละเอียดโครงการ

นั่งร้านริงล็อกของเรา ใช้สำหรับการติดตั้งแผงโซลาเซล

  • มาตรฐานความปลอดภัยสูงที่สุดในประเทศไทย
  • ผ่านการคำนวณ และออกแบบโดยวิศวกรของ Coffral

สินค้าของ Coffral ที่ใช้งาน

สินค้าที่เลือกใช้งานเพื่อให้
ตรงตามความต้องการของลูกค้า

โปรเจ็คอื่นๆที่อัพเดตทาง LinkIn

คุณกำลังมองหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์สำหรับโครงการก่อสร้างของคุณหรือไม่?

สมัครรับข่าวสาร Coffral

คุณกำลังมองหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์สำหรับโครงการก่อสร้างของคุณหรือไม่?

ด้วยประสบการณ์การก่อสร้างมากกว่า 50 ปี

สมัครรับข่าวสาร Coffral